Diensten

icoon-advies

Project- en procesadvies & projectleiding

Boeren wonen en werken in onze leefomgeving. Produceren ons voedsel en hebben een economisch belang bij het grondgebruik. Kortom ze zijn bij veel (verander) processen betrokken als grondeigenaar, als belanghebbende of belangstellende.

Bij projecten in het landelijk gebied spelen in discussies over de inrichting van onze leefomgeving verschillende belangen een rol. Processen en gesprekken met de omgeving komen vaak niet op gang doordat de verschillende belangen of standpunten niet of onvoldoende worden gezien. Dat is zonde, want dan kun je geen meters (of bunders) maken. Door goed te inventariseren wat er leeft onder de stakeholders vinden we een gouden middenweg die wel hout snijdt. Daarbij is inhoudelijke kennis van de landbouw en de omgeving heel belangrijk.

Kan niet, wil niet, lukt niet of schier onmogelijk? Dat wakkert diep in mij de puzzelaar aan. Onmogelijk bestaat niet. Dan word ik nieuwsgierig. Want waarom lukt iets niet? Is er echt naar alle mogelijkheden en varianten gekeken? Zijn alle vragen gesteld aan de juiste personen? Of moeten er nog ergens oogkleppen worden afgenomen?

Ik werk vanuit het besef en de overtuiging dat de grondstoffen die we uit onze omgeving halen kwetsbaar en eindig zijn. En dat we daar verstandig en met respect mee om moeten omgaan. Als boerin en beleidsmedewerker ken ik de inhoud van beide kanten van de belangen.

Bent u op zoek naar een projectleider die gevoel heeft voor zowel de inhoud als het proces? Of iemand uit de landbouwpraktijk die op inhoud met u kan klankborden of meedenken? Neem vrijblijvend contact op.

 

Zakelijk en creatief schrijfwerk

Dat een rapportage logisch en goed leesbaar in elkaar hoort te zitten, dat snapt iedereen? Toch is zakelijk en creatief schrijfwerk niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig. Ik geniet van mensen die bevlogen kunnen vertellen over hun product, proces of onderzoek. En het is voor mij de uitdaging om dit dan op papier te zetten. Ook hiervoor geldt dat ik inhoudelijke kennis en gevoel bij het onderwerp in kan zetten om rapportages op te stellen die uiteindelijk opbrengen waarvoor ze bedoeld zijn. Voor heldere en unieke illustraties of ontwerpen werk ik graag samen met KleinSprokkelhorst Illustraties.

Wilt u uitvinden of wij samen een team kunnen vormen voor het schrijven van een leesbare rapportage? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

icoon-schrijven
icoon-taol

Taol

Naast de taal van het platteland spreekt Geertje Enting ook de streektaol van het platteland. Het Drents is haar letterlijk met de paplepel ingegeven. Een oeroude taal in een oeroud landschap op de Hondsrug. Daar ligt veel inspiratie voor het schrijven van gedichten, verhalen en toneelstukken. Interesse in geschiedenis en de link leggen met het hier en nu. Ik treedt regelmatig op met mijn schriefwaark. Waarbij altijd ruimte is voor interactie met het publiek om te praten over de rijkdom van streektaal. Een bijzondere interesse is de geschiedenis van knieperies, joskoouken en rollegies bakken en de persoonlijke verhalen die daar bij horen. Een leuke en leerzame lezing voor rond de jaarwisseling. Verder schrijf ik onder de pseudoniemen Annechien Vedder en Moeshapper.

Dreense schriever of praoter neudig? Neem vrijblijvend contact op.